За състезателите, които не могат да посещават вечерните занимания, въвеждаме сутрешни тренировки – 2 пъти седмично. Заниманията ще се провеждат всеки Вторник и Четвъртък от 08:30 до 10:00