Общи условия

Участниците са длъжни:

– Да спазват дневната програма и да не закъсняват за занимания
– Да присъстват на занимания с предоставената им екипировка
– Да не напускат комплекса без придружител и само след изричното разрешение на ръководител
– Да присъстват на всички хранения
– Да са по стаите си във времето определено за обедна почивка
– Да са по стаите си не по-късно от 22:30ч. и да не ги напускат след този час
– Да уведомят длъжностно лице(ръководител, треньор, лекар) по всяко време на денонощието, ако не се чувстват добре
– Да пазят личните си вещи. BIG Volley Camp не носи отговорност при изгубени или откраднати лични вещи
– Да пазят материално имуществената база на комплекса в който са отседнали
– Да поддържат стаите си в приличен и хигиеничен вид.

Участниците имат право:

– Да напускат територията на коплекса САМО с придружител(родител или роднина), след изричното одобрение на отговорника на групата и след заявяване на точен час за връщане
– Да ходят на плаж САМО в определеното за това време
– Да се виждат с родители и роднини само в определеното свободно време от дневния график
– Да използват мобилните си устройства само в часовете от 21:30 до 22:30 (През останалото време те ще стоят при отговорниците на групите)
– Доброволно да напуснат кампа по собствено желание. В такъв случаи парите не се възстановяват

На участниците е абсолютно забранено:

– Да внасят и използват алкохол, цигари и наркотични вещества на терторията на кампа. При такъв случай участникът се отстранява без предупреждение.

–  Да внасят предмети, застрашаващи здравето на участниците(ножове, боксове, оръжия и т.н.)
– Да обиждат длъжностни лица, персонал или останалите участници от кампа. При такъв случай участникът получава официално предупреждение като ръководителя уведомява и родителя настойник за провинението. При повторно нарушение по тази точка, детето се отстранява от кампа.
– Да влизат във физическа саморазправа с други лица. Спрямо степента на провинение, ръководството на BIG VOLLEY CAMP си запазва правото да прецени дали участникът да получи официално предупреждение или да бъде отстранен от кампа
– Да напускат стаите си след 22:30.
– Да напускат комплекса без разрешение

* При отстраняване на участник, ръководството на BIG VOLLEY CAMP се свързва с родителя настойник, който трябва да се отзове или да прати друго лице да прибере детето до 24ч. от момента на обаждането

Други разпоредби:

– Газирани и енергийни напитки ще бъдат конфискувани
– Всякакъв вид “junk food” ще бъде конфискуван

При отказ след направена регистрация за кампа, преди началото на всяка смяне се възстановява до 80% от платената сума