График на тренировките

                   НСА „Васил Левски“

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

Момичета 07/09 19:30-20:30* 18:00-19:30  18:00-19:30 18:00-19:30  18:00-19:30
Момичета 03/04 19:30-21:30 19:30-21:30  19:30-21:30 19:30-21:30 19:30-21:30
Момчета 07/09 18:00-19:30 18:00-19:30 19:30-20:30* 18:00-19:30 18:00-19:30
Момчета 05/06 19:00-20:30 17:30-19:00 19:00-20:30
 Момчета 02/03 19:30 – 21:30  19:30 – 21:30  19:30 – 21:30  19:30 – 21:30  19:30 – 21:30

*Плуване

АРЕНА „OVERGAS“

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

Момичета 05/06  19:30-20:30*  17:30-19:30  19:00-20:30  19:00-20:30  19:00-20:30
Момчета 06/07  18:00-20:00  17:30-19:00  17:30-19:00 17:30-19:00

*Плуване